14 تیر ماه روز شهرداری ها و دهیاری ها برتلاشگران این عرصه مبارک باد روابط عمومی شهرداری ناغان
فعاليت هاي شورا

براي مشاهده فعاليت هاي شوراي شهر ناغان به وب سايت اين شورا مراجعه فرماييد آنچه كه بايد بدانيد در خصوص شورا و چگونگي عملكرد از زبان گوياي آنها منتشر مي شود به آدرس( www.shora-chb-naghan.ir)در ادامه مطلب لينك اين شورا در نظر گرفته شده r

www.shora-chb-naghan.ir لينك وب سايت شوراي محترم شهر ناغان