با قامت عصمت و حيا مى ‏آيد با بانگ مناجات و دعا مى ‏آيد ميلاد عبادت است يعنى سجاد از سوى خدا به سوى ما مى ‏آيد میلاد سید الساجدین(ع) مبارک باد
روابط عمومی شهرداری ناغان خبرداد

بازدید دکتر وفایی ریاست سازمان بر نامه وبودجه استان ومدیر کل گردشگری و کارشناسان آنان بخشدار وشهردار وشورای اسلامی شهر از بخش ناغان

 
 
 بازدید دکتروفایی ریاست سازمان برنامه و بودجه استان و کارشناسان آن سازمان به همراه مدیر کل گردشگری استان از پروژ عمرانی و  گردشگری بخش ناغان. در این بازدید ، ریاست سازمان برنامه و بودجه از اختصاص مبلغ شش میلیارد تومان و ابلاغ آن به اداره کل راه و شهرسازی جهت تکمیل تونل زره خبر داد.