با قامت عصمت و حيا مى ‏آيد با بانگ مناجات و دعا مى ‏آيد ميلاد عبادت است يعنى سجاد از سوى خدا به سوى ما مى ‏آيد میلاد سید الساجدین(ع) مبارک باد

 عملیات   اصلاح وچمن کاری بلوار امام رضا ( ورودی شهر )  آغاز شد  بنا  به گزارش مهندس ابراهیمی شهردار ناغان  این بلوار بطول 500 متر  با همت   کار کنان این شهرداری واز منابع داخلی تا پایان فروردین ماه  چمن کاری خواهد شد  وبا این اقدام  چهره ورودی شهر  تغییر خواهد نمود