ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسلیت عرض میکنم

 سپاه پاسداران پدیده ای بی نظیر در تاریخ

به نظر من، سپاه در تاریخ شناخته‌شده‌ى خود ما، یک پدیده‌ى کم‌نظیر، شاید هم بى‌نظیرى است؛ یعنى موجودى است که ولادت و رشد و نماى آن، در صحنه‌ى انقلاب، آن هم در عرصه‌ى دشوارترین آزمونهاى انقلاب بود. در اول جنگ، سپاه چیز کوچکى بود؛ طفل تازه‌به‌دنیاآمده‌اى بود؛ منتها تغذیه‌ى صحیح و پى‌درپى این موجود پدیدآمده‌ى در بستر انقلاب اسلامى از مواد جارى انقلاب، او را خوش‌بنیه و قوى و بالنده کرد و کرد، تا آن روزى که حقایق انقلابى، اولین معجزنمایی ها را به دست این جوانان در جبهه انجام داد: توده‌هاى بى‌شکل، به شکل یگانهاى منظم درآمدند؛ عشقها و شورهاى بى‌مهار، در چارچوب قواعد و قوانین زبده‌ى رزمى مشغول کار شدند؛ عشاق فداکارى و جهاد، راه منطقى و عاقلانه‌ى جهاد موفق و منظور نظر پروردگار را در تجربه‌ها پیدا کردند. هر کدام از اینها، یک مرحله‌ى حرکت شما به پیش بود. (بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه 27/6/70)

** توقعى را که انقلاب از سپاه دارد، از بقیه‌ى سازمان ها ندارد

چند اصل در سپاه، اصول تخلف‌ناپذیر است؛ اول، اصل تدین و تقواست. آدم بى‌تدین و بى‌تقوا، سپاهى نیست. نمى‌گوییم که از حوزه‌ى اعتبار کشور ما خارج است؛ نه، به ارگان دیگر، یا جاى دیگر برود؛ باب این مجموعه نیست. این مجموعه، آدم متدین و متقى لازم دارد. شما مى‌دانید که من هیچ‌وقت به خودم اجازه نداده‌ام که هیچکدام از نیروها و سازمانهاى مسلح را - ارتش، دیگرانى که بودند و حالا جزو نیروهاى انتظامى شده‌اند - تحقیر کنم؛ همیشه تجلیل کرده‌ام؛ لیکن توقع ما ازسپاه، یک چیز دیگر است. آن حرف هم آشکار است، این حرف هم آشکار است. توقعى را که انقلاب از سپاه دارد، از بقیه‌ى سازمانها ندارد؛ چون مسؤولیتى که این مجموعه مى‌تواند انجام بدهد، از بقیه‌ى مجموعه‌ها این مسؤولیت را نخواسته‌اند. هر کسى که مسؤولیتش بیشتر است، ارزشش بیشتر و سطحش بالاتر است. این تدین، آن چیزى است که بایستى در سپاه موج بزند و روزبه‌روز بیشتر بشود. (بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه 27/6/70)