ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسلیت عرض میکنم
اتمام فعالیت اینجانب کیوان نصیرپور به عنوان شهردار ناغان و پایان کار

در حالی اینجانب به عنوان شهردار ناغان منصوب شده ام ( تاریخ 2/8/90 ) که شهرداری ناغان با بدهی 350 میلیون تومانی دست و پنجه نرم می کرد و مدت چهار ماه شهرداری ناغان با سرپرستی یکی از کارکنان شهرداری اداره می شد از همان ابتدا برای پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه بوده ایم که به لطف الهی و پیگیریهای انجام شده توسط تمام عوامل شهرداری

اتمام فعالیت اینجانب کیوان نصیرپور به عنوان شهردار ناغان و پایان کار

در حالی اینجانب به عنوان شهردار ناغان منصوب شده ام ( تاریخ 2/8/90 ) که شهرداری ناغان با بدهی 350 میلیون تومانی دست و پنجه نرم می کرد و مدت چهار ماه شهرداری ناغان با سرپرستی یکی از کارکنان شهرداری اداره می شد از همان ابتدا برای پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه بوده ایم که به لطف الهی و پیگیریهای انجام شده توسط عوامل شهرداری و دریافت طلبی های معوقه شهرداری به خصوص طلب سی میلیونی از معدن شهید نیلچیان و کمک های ناچیز دولت ، سال 90 را به پایان رساندیم بسیاری از مشکلات شهرداری را در این مدت شناخته و سعی نمودم تا هر یک را به نحوی حل ، تا در آینده دچار چنین مشکلاتی نباشیم

1- از جمله آنها آبیاری فضای سبز شهر بوده که تعدادی از درختان با آب کشاورزان و با نارضایتی آنها آبیاری می شد و مقداری از فضای شبز توسط تانکر و وسایل نقلیه شهرداری آبیاری می شد که این قضیه اینجانب را بسیار رنج می داد چرا که از یک طرف از آب کشاورزان به صورت غیر قانونی و دزدکی مصرف می شد واز طرف دیگر دو تانکر آب با چهار نیروی شرکتی به صورت مداوم به آبیاری مشغول بودند و هزینه بسیار زیادی به شهرداری تحمیل می نمود از طرفی شهرداری از قبل سهامی از پمپاژ کشاورزان خریداری نموده که از رودخانه دهنو آب را تا میدان خلیج فارس آورده بودند  واین آب هم بلا استفاده  رها شده بود و هر ساله سهامداران پمپاژ هزینه هایی را برای نگهداری و دیگر مخارج طلب می نمودند لذا بایستی برای این قضیه فکری می شد که با تلاش های زیاد و مشورت های انجام شده با کارشناسان استانداری طرحی را به نام جدا سازی آب فضای سبز (آبیاری فضای سبز شهر ناغان) پیشنهاد که پذیرفته و مبلغی برای انجام پژوهش در نظر گرفته شد در این راستا قرار دادی با شرکتی منعقد و از ابتدای پاییز سال 91 این فعالیت آغاز و تاکنون ادامه دارد که قرار است در تاریخ 13/3/92 توسط این شرکت در استانداری ارائه ودر صورت تصویب برای در نظر گرفتن اعتباری بالغ بر سیصد میلیون تومان برای پایان دادن به مشکلات آبیاری فضای سبز ناغان در نظر گرفته می شود در صورتی که این طرح بایستی سالها قبل تهیه و به مشکلات فضای سبز شهر پایان می داد(این یکی از کارهای زیر بنایی که انجام شد واز افتخارات شهرداری ناغان خواهد بود)

2- شیلات شهرداری که با شراکت استانداریاداره می شد خود دیگر معضل بوده چرا که به دلیل دو گانگی در مدیریت وعدم کنترل همسایگان هر یک به نحوی از امکانات و دیگر مسائل این ملک سوء استفاده می نمودند و از طرف دیگر مالکین قبلی با طمع هر روزه با شکایتی سعی در استفاده غیر قانونی از این ملک بی صاحب بودند و از دیگر سو مستأجران قبلی به دلیل عدم پرداخت حق بیمه کارگران وهمچنین عدم پرداخت آب بهاء متعلقه به اداره آب استان هر روز شهرداری را شکایت یا تحت فشار قرار می دادند که این قضیه با خریداری سهم استانداری توسط آقایان شیروانی تا حدودی آرامش به این ملک بازگشت و سهم شهرداری نیز برای ده ماه اجاره به آنها داده شد که از همان ابتدا علی رغم اینکه شهرداری با بدهی زیادی دست و پنجه نرم می کرد و مدت سه ماه حقوق عوامل شهرداری را پرداخت نکرده بودیم اجازه بازسازی و توسعه شیلات را به آنها داده و مبلغ مورد اجاره را که می توانستیم دریافت و با آن حقوق ها را پرداخت کنیم این کار را نکرده و در راه توسعه شیلات هزینه نمودیم که قیمت ملک را دو برابر و در آمد سالیانه را نیز به ماهیانه هشت تا ده میلیون تومان رساند این هم یکی دیگر از سرمایه گزاری های در آمد زا برای شهرداری ( یکی دیگر از افتخارات شهرداری در مدت تصدی این حقیر بوده وهست)

3- ازدر آمدهای پایدار هر شهرداری درآمدهای عوارض سطح شهر ونوسازی می باشد که سالیانه از هر ملک دریافت می شود این قضیه باید مطابق قوانین و مقررات خاص خود دریافت می شد که در شهرداری ناغان این گونه نبوده و به صورت سلیقه ای عمل می شد که چنانچه مالکی طرح شکایت می کرد به راحتی شهرداری را محکوم می نمود این قضیه را اینجانب پی گیری و با خطراتی که مواجه بودیم با مشاور و شرکتی فعال در این زمینه وارد مذاکره و الحمدا... طرح ممیزی شهر را انجام و به پایان رساندم و شهرداری را از خطر بزرگی نجات و درآمد پایداری را مطابق ضوابط برای آن به ارمغان آوردیم که در صورت پیگیری تا پایان سال شهرداری می تواند بالغ بر صد میلیون تومان از مالکین و ...دریافت نماید

4- بحث محل زباله (سایت دفن زباله) این هم یکی دیگر از معضلات شهرداری بوده که در طول هفده سال گذشته فکری برای آن نشده بود و مدام مالکین از این قبیل سوء استفاده هایی از شهرداری می نمودند با دیدن این موضوع با منابع طبیعی وارد مذاکره و مکاتبه شده و خواهان مشخص نمودن و ضعیت ملک از نظر ملی یا شخصی شدیم که خوشبختانه این ملک ملی اعلام و با پیگیریهای یک ساله این ملک با کمترین هزینه اما با مشکلاتی به تملک شهرداری در آمده و هیچ قدرتی نمی تواند روی آن ادعایی داشته باشد از دیگر منظر به دلیل اینکه شهرداری مالک آن نبوده سرمایه گذاری و دیگر فعالیتی نمی توانست انجام دهد  به این دلیل مدام زباله ها در محیط پخش و منظر نامطلوبی را نمایان ویا هر چند مدتی به آتش کشیده می شدند ومحیط را آلوده می کرد که بسیار ناراحت کننده ، استرس زا و نابود کننده بود و از این منظر در جلسات فرمانداری یا دیگر طریق، محیط زیست به شهرداری تذکر می داد و شکایتی نیز علیه شهرداری به دادگاه ارائه نمود که پس گرفته شد با عمل تملک شهرداری هزینه هایی نموده که خوشبختانه مدت شش ماه که زباله ای آتش نگرفته (این هم یک کار پایدار و حل یکی دیگراز مشکلات عمده شهر)

5- مشکل سنگ شکن هم در جای خود از دیگر مسائلی بود که شهردار با آن مواجه بود از جمله طلب هایی که شهرداری از مستأجران قبلی داشته که با پیگیری از طریق مراجع قانونی الحمدلله تمام و کمال دریافت شد ودیگر مسئله اینکه ساختمان بهداشتی در آن نبوده که بهداشت مدام شهرداری را از طریق فرملنداری و دادگاه تحت پیگرد قرار داده و ما را مجبور کرده تا ساختمان 70 متری در آن بنا نمودیم واین مشکل را نیز برای همیشه حل نمودیم و از دیگر مشکلات سنگ شکن تجاوز از اطرافیان بوده که شهرداری به دلیل نداشتن حریم قانونی نمی توانست مقابله کند برای رفع این معضل از کارشناسان و مهندسین صنعت و معدن در خواست نموده و با دستگاه ها ، امکانات و اطلاعات آنها حریم قانونی را مشخص نمودیم

6- بنای ساختمان آتش نشانی در شرق فرهنگسرای شهرداری با هزینه ای بالغ بر 70 میلیون تومان که اگر در سال نود با مشکلات اقتصادی کشور مواجه نمی شد قطعاً به پایان می رسید که این هزینه تقریباً سفت کاری آن را انجام داده ( حال سئوال اینجاست که این همه پول چرا این ساختمان کوچک را تکمیل نکرده جواب این است که ساختمان مذکور برای حوادث ساخته می شود و در زمان زلزله باید از دیگر ساختمانها مقاوم تر باشد که در زمان حادثه به خصوص زلزله  افراد مستقر در آن دچار حادثه نشوند وبه کمک مردم بشتابند بنابراین از مصالح مرغوب و آرمترهای زیادی در آن استفاده شد)

7- راه اندازی و تکمیل مهمانسرای شهرداری در ساختمان روبروی مسجد جامع (میدان نماز) و با هزینه ای بالغ بر ده میلیئن تومان طبقه دوم تکمیل و تجهیز گردید و مغازه  نیز با مبلغ اجاره دریافتی تکمیل و راه اندازی شد

8- پیگیری و تصویب طرح تفصیلی شهر با همه شایعاتی که شده بدون استفاده شخصی انجام گرفت و همراه آن طرح تفکیکی روبروی گلزار شهدا به صورت قانونی حل شده و مالکین که مدت شش سال سر در گم وبلا تکلیف می باشند از این حالت خارج و آماده اجرا گردید.

9- راه اندازی سایت شهرداری و پایگاه اطلاع رسانی و سرو سامان دادن به نرم افزارهای موجود در شهرداری برای سهولت در انجام وظایف

10- زیر سازی طرح های تفکیکی قبلی ، محصور نمودن قبرستانها برای کنترل بهترو تهیه قبر ، همکاری در پیگیری دانشگاه علمی کاربردی ، تهیه زمین برای اورژانس 115 روبروی بیمارستان ، انجام حدود دویست متر مسیل و ساخت حدود پانصد متر جدول در سطح شهر ، ساخت آبنما در کوچه یکم خیابان امام ، اصلاح ابتدای بلوار امام ، تعمیر و هزینه برای بکار گیری منبع آب مستقر در قبرستانهای سرآسیاب و هزاران کار ریز ودرشت دیگر که حاضرم اقدامات خود را با کارهای دیگر شهرداران ناغان با حضور متخصصان امور شهری مقایسه شود تا متوجه کارهای زیر بنایی انجام شده بشویم.