ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسلیت عرض میکنم
شرح وظايف واحد فني

1- صدور پروانه ساختمانی 2- صدور گواهی عدم خلاف ساختمانی 3- صدور گواهی پایان کار ساختمان 4- تمدید پروانه ساخت 5- اصلاحات پروانه ساختمانی 6- تغییر کاربری اراضی ( کمسیون ماده پنج ) 7- ار جاع پرونده تخلفات ساختمانی به کمسیون ماده 100 شهرداریها 8- رسیدگی به شکایات مردم در رابطه با ساخت و ساز و مدت زمان رسیدگی حداکثر 15 روز 9- نظارت و کنترل صورت وضعییتهای پیمانکاران و.....

 

-1 صدور پروانه ساختمانی

2- صدور گواهی عدم خلاف ساختمانی

3- صدور گواهی پایان کار ساختمان

4- تمدید پروانه ساخت

5- اصلاحات پروانه ساختمانی

6- تغییر کاربری اراضی ( کمسیون ماده پنج )

7- ار جاع پرونده تخلفات ساختمانی به کمسیون ماده 100 شهرداریها

8- رسیدگی به شکایات مردم در رابطه با ساخت و ساز و مدت زمان رسیدگی حداکثر 15 روز

9- نظارت و کنترل صورت وضعییتهای پیمانکاران

10- رسیدگی به در خواست متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت حفاری معابر در سطح شهر

11- نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تفکیک آنها

12- پاسخ به استعلامهای دفاتر رسمی ، بانکها ، سازمانها ، نهادها و ...

13- انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود و وظایف ارجاع می گردد .

14- تسطیح معابر ، زیر سازی ، آسفالت

15- میخ کوبی و تحویل زمینهای واگذار شده توسط شهرداری

16- مشخص نمودن برو کف جهت ساخت و سازها

17- ارائه آمار پروانه های ساختمانی و عملکرد مهندسین ناظر، محاسب و معمار به مراجع ذیصلاح

18- نظارت بر ساخت و سازهای شهری

19- بازدید از سطح شهر و ارائه پیشنهادات عمرانی به شهردار