ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسلیت عرض میکنم
مزايده وسائط نقليه

در نظر است يك دستگاه ميني بوس ايويكو و يك دستگاه كمپرسي رنو از طريق مزايده حضوري به فروش رسانيم لذا متقاضيان مي توانند جهت اطلاع از شرايط و ديگر اطلاعات مد نظر به شهرداري ناغان واقع در بلوار امام مراجعه و كسب تكليف نمايند

در نظر است يك دستگاه ميني بوس ايويكو و يك دستگاه كمپرسي رنو از طريق مزايده حضوري به فروش رسانيم لذا متقاضيان مي توانند جهت اطلاع از شرايط و ديگر اطلاعات مد نظر به شهرداري ناغان واقع در بلوار امام مراجعه و كسب تكليف نمايند

قيمت پايه ميني بوس 28 ميليون تومان و قيمت پايه كمپرسي رنو 62 ميليون تومان از طرف كارشناس دادگستري مشخص گرديد 

زمان تحويل درخواست تا تاريخ 91/07/26 خواهد بود 

برگزاري مزايده در محل شهرداري با حضور متقاضيان و كميسون معاملات شهرداري در تاريخ 91/07/27 رأس ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد