ماه خون ماه اشک ماه ماتم شد ، بر دل فاطمه داغ عالم شد . فرا رسیدن ماه محرم را به عزادارن راستینش تسلیت عرض میکنم
lمناقصه اعتبارات تملك دارايي

شهرداري ناغان در نظر دارد پروژه اصلاح معابر سطح شهر ناغان را از طريق مناقصه به واجدين شرايط واگذار نماييد شركت هاي مجري مي توانند با مراجعه به دبيرخانه شهرداري واقع در بلوار امام - نرسيده به ميدان خليج فارس اسناد مناقصه را دريافت وثبت نام نمايند ....

شهرداري ناغان در نظر دارد پروژه اصلاح معابر سطح شهر ناغان را از طريق مناقصه به واجدين شرايط واگذار نماييد شركت هاي مجري مي توانند با مراجعه به دبيرخانه شهرداري واقع در بلوار امام - نرسيده به ميدان خليج فارس اسناد مناقصه را دريافت وثبت نام نمايند 

نام پروژه اصلاح معابر شهرناغان شامل: بلوك فرش - جدول كشي - كانيو - آب نماي كوچه هاي سطح شهر خواهد بود

اعتبار مورد نظر و مصوب كه از محل در آمد نفت و گاز تأمين خواهد شد مبلغ 100000000يكصد ميليون تومان مي باشد

پايان مناقصه يا آخرين مهلت تحويل مدارك مورخ 91/07/26 مورد نظر است