نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.
اعتبارات دولتي سال 91

اعتبارات دولتي در نظر گرفته شده براي سال 1391 به شرح ذیل می باشند:

 

1- مبلغ يكصد ميليون تومان براي اصلاح معابر و آسفالت

2- مبلغ 30 ميلون تومان براي تكميل پارك ملت

3- مبلغ 20 ميليون تومان جهت تكميل و ادامه مسيل

4- مبالغي هم از محل اعتبارات حوادث مي باشد كه متعاقباً اعلام خواهد شد