خدیا ، خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده. آمین
بازگشت به آلبوم تصاویر
آلبوم : شهرداری ناغان
توضیحات : نمایی از تقدیر خیرین شهر

    در این آلبوم تصویری برای نمایش وجود ندارد