نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.
بازگشت به آلبوم تصاویر
آلبوم : اولين جشنواره انگور ناغان
توضیحات : فرزند باغدار نمونه