نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.
بازگشت به آلبوم تصاویر
آلبوم : نماي بختياري
توضیحات : فصل برداشت انگور در شهر ناغان