خدیا ، خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده. آمین
بازگشت به آلبوم تصاویر
آلبوم : نماي بختياري
توضیحات : فصل برداشت انگور در شهر ناغان