نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.
بازگشت به آلبوم تصاویر
آلبوم : مراسم کلنگ زنی پارک جنگلی سولگان
توضیحات :

    در این آلبوم تصویری برای نمایش وجود ندارد