نوشته هایتان طلوع حقیقت و بیان دردهای کسانی است که نمی توانند بگویند و فریادشان بی صداست. روز خبرنگار مبارک.
بازگشت به آلبوم تصاویر
آلبوم : زیر بیون یادش بخیر
توضیحات : روز برفی تش بلیتی یادش بخیر**** کنج چاله کتری سیاه خالخالی یادش بخیر***

    در این آلبوم تصویری برای نمایش وجود ندارد