خدیا ، خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده. آمین
بازگشت به آلبوم تصاویر
آلبوم : زیر بیون یادش بخیر
توضیحات : روز برفی تش بلیتی یادش بخیر**** کنج چاله کتری سیاه خالخالی یادش بخیر***

    در این آلبوم تصویری برای نمایش وجود ندارد