قانون كميسيون ماده 77

شهرداریها بعنوان موسسات عمومی غیر دولتی در کنار وظایف تعریف شده قانونی، و ارائه بسیاری از خدماتی که بعضاً بصورت عرف بر عهده دارند ، و به شهروندان ارائه می نمایند ؛ موظف به تامین هزینه های خود از محل عوارض و سایر حقوق مشخص شده قانونی می باشند . به همین جهت در قوانین و مقررات مختلف موارد و چگونگی تعلق ، محاسبه و وصول حقوق شهرداری تبیین شده ، و به عبارتی ساز و کارقانونی برای استيفاي حقوق شهروندان

صلاحيت ها و اختيارات کميسيون ماده 100 شهرداری ها

ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسيار کاربردی است که البته آنچنان که بايد به بررسی آن پرداخته نشده است و اينجانب در نوشتار حاضر به بيان تخلفات داخل در صلاحيت اين مرجع و نيز نحوه رسيدگی و همچنين نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوايای مهم و کاربردی اين مرجع و نيز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در اين مرجع ضروری است پرداخته شود

فصل هفتم قانون اساسي (شوراهاي اسلامي)

شوراهاي اسلامي فصل هفتم قانون اساسي اصل يكصدم براي‏ پيشبرد سريع برنامه‌هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ ميگيرد كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ ميكنند...

قانون شهرداری و شوراها

قانون شهرداری‌ - مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات‌: فصل اول ـ در تاسیس شهرداری‌ (ماده 1 تا 3 ) فصل دوم ـ انتخابات انجمن شهر ( ماده 4 ت32 ) فصل سوم ـ در تشکیل انجمن شهر ( ماده 33 تا 44 ) فصل چهارم ـ در وظایف انجمن‌ ( ماده 45 تا 49 ) فصل پنجم ـ در انتخاب شهردار و معاون شهرداری ( ماده 50 تا 54 )‌ فصل ششم ـ در وظایف شهرداری‌ ( ماده 55 تا 57 ) فصل هفتم ـ مقررات استخدامی و مالی ( ماده 58 تا 85 )‌

افراد آنلاین: 24 | بازدید امروز: 199 | بازدید دیروز: 260 | بازدید کل: 899280
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری ناغان می باشد.