Instructions

لایحه قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی

ایحه قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی مصوب 12/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ماده واحده: ارزیابی و تملک املاک و اراضی واقع در طرح بهسازی و عمران جنوب تهران از شمول مقررات قوانین نوسازی و عمران شهری و آئین نامه های مربوط شهرداری، خارج و طبق ضوابط زیر نسبت به ارزیابی و تملک عرصه و اعیان و حقوق متصوره از جمله حق کسب و پیشه واقع در طرح مذکور اقدام خواهد شد...

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 ماده 1: برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی بمنظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین بمنظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی...

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاك

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ماده 1: هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی و سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس ((دستگاه اجرائی)) نامیده می شوند، ...

قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاك و اراضي مورد نياز

قانون نحوه ی تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز مصوب 29/8/1367 ماده واحده: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می باشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد ...

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح هاي دولتي

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی ماده واحده: در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه ، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک ، قیمت ابنیه ، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. تبصره1: قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یکنفر به انتخاب شهرداری و یکنفر به انتخاب مالک یا ...

آیین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح هاي هادي

یین نامه اجرایی تهیه و تصویب طرح های هادی مصوب‌ 18/7/1367 به‌ نقل‌ از روزنامه‌ رسمی‌ شماره‌ 12725 مورخ‌14/8/1367 فصل‌ اول‌ ـ کلیات‌ ماده‌ 1: مفاهیم‌ برخی‌ از واژه‌های‌ بکار رفته‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ قرار زیرمی‌باشد: الف‌) "روستا" - روستا مجموعه‌ای‌ است‌ زیستی‌ (مسکونی‌ - تولیدی‌) که‌رابطه‌ ارگانیکی‌ با طبهیات‌ و مجموعه‌های‌ روستایی‌ و شهری‌ همجوار خودداشته‌ باشد و ...

<< 1 2 >> 
افراد آنلاین: 25 | بازدید امروز: 146 | بازدید دیروز: 260 | بازدید کل: 899227
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شهرداری ناغان می باشد.