همه برای امام بودند و امام برای همه و امت همراه امام برای خدا. دهه فجرمبارک
سلام برتو ای مطلع فجر! ای سپیده سحر، ای انفجار نور، خوش ‏آمدی. دهه فجرمبارک


  1. سر خط خبرها
  2. عملکرد شهرداری
  3. واحدهای شهرداری
  4. مستندات شهرداری
  5. عملکرد شورای شهر
عوارضات تصویبی سال 1396 شهرداری ناغان

تعرفه عوارض موضوع تبصره 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بر اساس ماده 77وبند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران به تصویب شورای شهر وتائید استانداری رسیده جهت اطلاع عموم منتشر می گردد
ادامه مطلب

ادامه مطلب

پیام مهندس ابراهیمی شهردار ناغان بمناسبت دهه فجر

«جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الباطِلُ اِنََّ الباطِلَ کانَ زَهُوقاً (حق آمد و باطل نابود شد. آری باطل همواره نابود شدنی است)
ادامه مطلب

ادامه مطلب

26 دیماه فرار شاه به روایت

روایت فرح از فرار شاه/ ماه‌ها بود خواب راحت نداشتیم
ادامه مطلب

26 دیماه فرار شاه به روایت

روایت فرح از فرار شاه/ ماه‌ها بود خواب راحت نداشتیم
ادامه مطلب